Thursday, 20 September 2012

MINGGU 7 : Mengaplikasikan Model Pemprosesan Maklumat Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu

Pengenalan

Bengkel Model Pemprosesan Maklumat

Terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam pemprosesan maklumat ini agar maklumat yang didapati dalam keadaan yang baik
Prinsip pemprosesan maklumat

Empat proses yang terlibat dalam pemprosesan maklumat


Terdapat dua jenis ingatan yang membantu proses ingatan berfungsi iaitu:
(i) Ingatan jangka pendek
(ii) Ingatan jangka panjang
Proses Ingatan jangka pendek

Proses Ingatan jangka panjang

Aplikasi model pemprosesan dengan menggunakan tapak pembelajaran.
Guru-guru yang hendak mengajar murid-murid menggunakan tapak pembelajaran haruslah menunjukkan cara-cara menggunakan tapak pembelajaran tersebut kepada murid. Hal ini membantu murid-murid mengingati bagaimana tapak pembelajaran itu digunakan agar membolehkan murid-murid menggunakannya untuk P&P yang seterusnya.
Contoh-contoh tapak pembelajaran

Contoh langkah atau cara penggunaan tapak pembelajaran :
Langkah 1 :
Membuka laman web yang diingini iaitu laman web tutor. Laman ini sering digunakan guru bagi sesi P&P .

Langkah 2 :
Anda dikehendaki menekan atau klik pada kotak bertulis Bank Soalan dimana telah berpautan dengan soalan-soalan yang telah dikumpulkan. Soalan-soalan yang merangkumi soalan-soalan bagi tahap sekolah menengah dan sekolah rendah. Bagi sekolah rendah harus memilih soalan bagi sekolah rendah. Contohnya :

Langkah 3 :
Pada langkah ketiga, setelah memilih tahap soalan, anda seterusnya memilih mata pelajaran yang diingini. Sebagai contoh mata pelajaran Bahasa Melayu.
Langkah keempat:
Setelah itu, anda boleh memilih kertas model yang dingini. Bagi setiap kertas model yang disediakan mengandungi dua jenis soalan iaitu kertas 1 bagi soalan pemahaman dan tatabahasa. Manakala kertas dua pula mengenai esei. Sebagai contoh seperti di bawah:
Langkah kelima:
Soalan akan berbentuk PDF format seperti di bawah:
No comments:

Post a Comment