Friday, 21 September 2012

KEMAHIRAN MEMBACA

Langkah perlaksanaan
Langkah 1
Ø  Guru menayangkan gambar- gambar alatan membersihkan diri kepada murid- murid.
Ø  Murid- murid diminta untuk mengeja nama- nama alatan yang ditayangkan.
Tujuan
Ø  Meningkatkan kemahiran membaca melalui gambar yang ditayangkan sebagai bahan ransangan.
* GAMBAR [ klik pada URL ]

Langkah 2
Ø  Guru menayangkan video kepada murid- murid.
Ø  Murid- murid menyanyi bersama- sama berpandukan video yang ditayangkan.
Tujuan
Ø  Meningkatkan kemahiran membaca murid melalui nyayian menggunakan  bahan video.
* VIDEO 

Langkah 3
Ø  Guru menayangkan teks “ Cara Menjaga Kebersihan Diri” .
Ø  Beberapa orang murid diminta untuk membaca teks berkenaan.
Tujuan
Ø  Meningkatkan kemahiran membaca melaui teks sebagai bahan ransangan 

No comments:

Post a Comment