Friday, 21 September 2012

KEMAHIRAN BERTUTUR

Langkah perlaksanaan
Langkah 1
Ø  Guru menayangkan video pencemaran alam sekitar kepada murid- murid.
Ø  Guru meminta murid- murid menyenaraikan jenis- jenis pencemaran alam sekitar.
Tujuan
Ø  Meningkatkan kemahiran lisan murid- murid melalui komunikasi antara murid dengan guru dan murid dengan murid.
* VIDEO
    

Langkah 2
Ø  Guru memaparkan teks syarahan “ Kepentingan Menjaga Alam Sekitar”
Ø  Beberapa orang murid diminta untuk membaca teks syarahan tersebut dengan menggunakan sebutan, nada,dan intonasi yang betul.
Tujuan
Ø  Meningkatkan keyakinan murid untuk bertutur dengan menggunakan sebutan,nada dan intonasi yang betul dengan menggunakan teks syarahan sebagai bahan ransangan.
*TEKS [ klik pada URL ]
Langkah 3
Ø  Guru menayangkan gambar pencemaran alam sekitar dan minta murid- murid menyatakan perasaan mereka tentang pencemaran yang  berlaku.
Tujuan
Ø  Meningkatkan keyakinan murid untuk menyatakan pendapat mereka dengan menggunakan laras bahasa yang bersesuaian.

No comments:

Post a Comment