Friday, 21 September 2012

KEMAHIRAN MENULIS

Langkah perlaksanaan
Langkah 1
Ø  Guru menayangkan gambar poster gotong royong kepada murid – murid.
Ø  Murid diminta untuk menyatakan pendapat mereka tentang amalan bergotong royong di Malaysia.
Tujuan
Ø  Murid dapat memberi pendapat mereka melalui lisan dan tulisan.


Langkah 2
Ø  Guru menayangkan video aktiviti gotong royong.
Ø  Murid diminta menyenaraikan aktiviti- aktiviti yang boleh dilaksanakan semasa aktiviti gotong royong.
Tujuan
Ø  Meningkatkan kemahiran menulis murid dan kemahiran mengolah idea.
KLIK DIBAWAH

Langkah 3
Ø  Guru berbincang dengan murid tentang isi- isi penting untuk membuat karangan “gotong- royong”.
Ø  Guru memaparkan rangka karangan untuk membantu murid menghasilkan karangan.
Tujuan
Ø  Meningkatkan kemahiran menulis murid- murid.

No comments:

Post a Comment