Thursday, 20 September 2012

MINGGU 2 : Menggunakan Internet, Enjin Pencari Bahan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu

MENGGUNAKAN INTERNET, ENJIN PENCARIAN BAHAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU


  • Mengumpul dan mengkategorikan bahan audio, video, grafik dan teks.
  • Mengumpul bahan daripada internet ke dalam folder berdasarkan kemahiran bahasa.
Apa itu ‘Enjin Pencari’?
  • Merupakan softwawre yang digunakan untuk mencari maklumat.
  • ‘Enjin pencari’ dicipta pihak tertentu bagi mencari maklumat dengan meletakkan kata kunci pada ruang yang telah disediakan.
  • Kata kunci mestilah tediri daripada perkataan yang ringkas atau sasaran maklumat yang hendak kita dapatkan.
Tujuan dan Jenis Enjin Pencari
Tujuan (konteks pendidikan)
v Mencari bahan pengajaran dan pembelajaran yang interaktif.
v Memudahkan pengguna mencari maklumat yang diperlukan.
Jenis ‘enjin pencari’

Dimanakah enjin pencari dapat dilihat:

tempat enjin pencari dapat dilihat ialah seperti di bawah,

Contoh 1:Contoh 2:


Cara Mengkategorikan Maklumat:
· Video
· Gambar
· Ruangan
· Lagu
· Multi
· Permainan
· Perniagaan
Bagaimana mendapat maklumat di internet
  1. Mengenalpasti tajuk.
  2. Memilih kata kunci mengenai tajuk atau bahan yang ingin dicari.
  3. Memilih enjin pencarian yang tepat.
  4. Menyemak kesesuaian maklumat atau bahan yang dijumpai. (cuba guna enjin pencari yang berlainan)
  5. Mengulangi proses pencarian sekiranya perlu.

No comments:

Post a Comment