Friday, 21 September 2012

CONTOH RPH

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Tarikh                         :                      15 April 2012
Masa                          :                      9.30 pagi – 10.00 pagi
Tahun                          :                      1 Cempaka
Bilangan murid           :                    20 0rang
Mata pelajaran          :                      Bahasa Melayu
Tema                         :                       Kebersihan Diri
Tajuk                           :                      Bilik Mandi

Hasil pembelajaran
Pada akhir pelajaran murid dapat :
i.              Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam teks.
ii.            Mengeja perkataan dengan betul berdasarkan bahan rujukan.
iii.           Mencirikan gambar dengan kegunaannya dengan betul.

Fokus utama :
Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji.
Aras 1 : merujuk kamus bergambar untuk meneliti ejaan daripada perkataan yang didengar.
Fokus sampingan:
Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks.
Aras 1 : menyatakan maksud lambang dan simbol yang diberi bagi sesuatu gambar.

Kemahiran bahasa               : mengeja, memahami dan bertutur.
Sistem bahasa :                       i.  Ejaan
                                                  ii.  sebutan dan intonas
                                                  iii. Kosa kata
pengisian kurikulum              : Ilmu                                        : sains
                                                 :Nilai                                       : kebersihan fizikal dan mental
                                                : Kemahiran berfikir   : mengenal pasti dan mencirikan
                                                : Kemahiran belajar                : mengumpul maklumat.
Kecerdasan pelbagai           : Verbal linguistik
Bahan bantu mengajar         : gambar, LCD, komputer


Langkah / masa
Isi pelajaran
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran
Catatan
Set induksi
( 5 minit )
Contoh soalan :
Adakah kamu mengosok gigi pagi tadi?
Berapa kali  dalam sehari kamu megosok gigi?
Berapa kali kamu mandi sehari?
    1. Guru bersoal jawab dengan murid.
       2. Guru menayangkan lirik lagu “ bangun pagi “
     3.    Guru meminta murid menyanyikan lagu tersebut berserta gaya.
BBM
LCD, teks

Nilai
Keberanian

Langkah 1
( 8 minit )
Mengeja:
Berus gigi
Syampu
Tuala                                      
Sabun
Ubat gigi
Baldi
Span  
Gayung

                                    
     1.    Guru  menayangkan 8 gambar alatan membersihakan diri.


      2.    Guru meminta murid menamakan alatan tersebut.
      3.    Guru meminta murid mengeja gambar alatan yang di pamerkan dengan merujuk kamus bergambar.
    4.    Guru menyemak ejaan murid.
BBM
Kamus bergambar, LCD projektor, komputer.

KBKK
Mencirikan
Menjana idea

Nilai
Kegigihan
Keberanian

Langkah 2
( 8 minit )
Menyatakan  kegunaan alatan
Berus gigi
Syampu
Tuala
Sabun
Ubat gigi
Baldi
Span
Gayung

    1.    Guru menayangkan gambar alatan membersihkan diri.
    2.    Guru meminta murid menyatakan secara lisan kegunaan alatan tesebut.
   3.    Guru memberikan latihan kepada murid.
BBM
Lcd projektor, komputer, gambar.

KBKK
Mencirikan
Mengenal pasti fakta

Nilai
Rasional
Kebersihan mental dan fizikal
Langkah 3
( 6 minit )
Rujuk lampiran

   1.    Guru menayangkan lirik lagu “bangun pagi “ kepada murid.
    2.    Guru meminta murid mengisi tempat kosong soalan yang diberikan
   3.    Guru menyemak jawapan bersama- sama murid.
BBM
Teks, lcd projektor

KBKK
Menyusun atur
Menjana idea

Nilai
Rasional
Berdikari

Penutup
( 3 minit )

                                                                


    
    1.    Guru menyimpulkan isi pelajaran pada hari ini.
   2.    Guru menerapkan nilai- nilai murni kepada murid supaya menjaga kebersihan diri.
Nilai
Kebersihan mental dan fizikal
kerajinan

No comments:

Post a Comment